dimanche 17 octobre 2021

Lưu Trọng Văn - Cát Linh-Hà Đông: "Phát triển" gấp đôi!

 

Nguyễn Văn Thể, bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nêu: "Bộ Giao thông vận tải đã hoàn thành công tác nghiệm thu dự án…".

Lập tức Nguyễn Thanh Nghị, bộ trưởng Bộ Xây dựng phản ứng: "Bộ Giao thông vận tải đã hoàn thành nghiệm thu tổng thể công trình…" mà thôi. Bởi việc nghiệm thu dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông phải được Hội đồng Kiểm tra Nhà nước kiểm tra, đánh giá và thông qua đã.

Nguyễn Văn Thể nêu:

"Về tiến độ nghiệm thu dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông, Bộ Giao thông Vận tải dự kiến Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng.Sẽ tổ chức họp để ra thông báo kết quả kiểm tra cuối cùng vào đầu tháng 10-2021".

Lập tức Nguyễn Thanh Nghị phản ứng:

"Bộ Xây dựng khẳng định hội đồng chỉ tổ chức họp, kiểm tra công tác nghiệm thu dự án sau khi chủ đầu tư hoàn thành nghiệm thu công trình. Dự kiến thời gian nghiệm thu trong tháng 10-2021."

Nguyễn Văn Thể coi dự án đường sắt Cát Linh- Hà Đông đã vào hồi hoàn thiện.

Nguyễn Thanh Nghị phản ứng:

"Đến nay trong 14 gói thầu của dự án, còn 6 gói đang trong quá trình thực hiện. Bao gồm:

- Gói số 3 tư vấn giám sát thi công và lắp đặt;

- Gói số 4 tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật, dự toán đã cơ bản hoàn thành khoảng 90% khối lượng;

-Gói thầu số 5, bảo hiểm công trình, đã hoàn thành khoảng 53% giá trị gói thầu;

- Gói thầu số 7, kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành;

- Gói thầu số 8, tư vấn giám sát và quan trắc môi trường, đã thực hiện khoảng 85%;

-Gói thầu số 10, đánh giá chứng nhận an toàn hệ thống''.

Đôm đốp đập nhau.

Còn khi Nguyễn Văn Thể than thở điều cốt lõi khó khăn nhất dẫn đến tàu vẫn chưa chạy, đó là:

"Tổng thầu EPC Trung Quốc cho rằng mình không có nghĩa vụ phải thực hiện các kết luận của Kiểm toán Nhà nước, thiếu hợp tác và từ chối thực hiện kết luận kiểm toán, nhất là các nội dung liên quan đến chi phí bổ sung, phát sinh, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo yêu cầu của cơ quan kiểm toán."

Đến đẫn này thì không thấy Nguyễn Thanh Nghị phản ứng gì.

Gã tưởng tượng có thể lắm, đồng chí Nghị sẽ móc tay đồng chí Thể rồi cùng hô: Tình đồng chí anh em truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng phát triển!

Hô vậy mới thể hiện đúng tinh thần..."kiểm toán chính xác."

Này nhé dự án từ 9.000 tỉ đã thành 18.000 tỉ... chả phát triển gấp đôi là gì?

LƯUTRỌNG VĂN 17.10.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.