dimanche 17 octobre 2021

Hoàng Hải Vân - Đường sắt Cát Linh-Hà Đông: Ai rước thằng bá đạo này vào nắm đằng chuôi chủ quyền quốc gia?

 

Thằng bá đạo đó là thằng tổng thầu Trung Quốc được Hiệp định vay vốn chỉ định. Giờ nó tuyên bố đ*o có nghĩa vụ thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước, Quốc hội làm gì được nó ?

Cuộc kháng chiến chống Pháp chỉ mất có 9 năm, nhưng cuộc làm cái đường sắt chỉ 13 km này đã mất hơn 10 năm vẫn chưa biết đến bao giờ xong.

Sử dụng không được, bỏ đi cũng không xong, bảo nó tuân thủ luật pháp nó không tuân thủ, chẳng lẽ đất nước này vô chủ ?

Chấp nhận cho nó chỉ định thầu, chấp nhận mua vật tư thiết bị theo chỉ định của nó để vay vốn làm cái đường sắt này với cái giá trên trời do nó tính. Không chỉ đẩy gánh nợ cộng với vô số những thiệt đơn thiệt kép. Thực chất chẳng khác gì vay tín dụng đen, cho dân phải trả mà còn đưa chủ quyền quốc gia cho nó nắm đằng chuôi.

Kẻ ký hiệp định vay và người chỉ đạo ký, dù còn tại chức hay đã về hưu cũng phải lôi ra chịu trách nhiệm trước quốc dân đồng bào.

HOÀNG HẢIVÂN 16.10.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.