vendredi 3 mai 2019

Bùi Chí Vinh - Vua quan chết sống không cần biếtVua quan chết sng không cn biết
Dân ch
ết sng mi cn
T
xưa ti nay dân luôn là gc
B
t gc ri coi như mt sch dâ


Bi vy bn vua quan có chết cũng chng đáng quan tâm
Ch
úng sng như hôn quân, chết s như giòi b
C
òn dân thì bng rng quanh năm
N
ên lúc chết s nh như hơi gió

Gió ca nhân dân góp li thành cung phong bão t
Th
i bay đi mi tham vng đê hèn
Cu
n trn gói mng vinh thân bán nước
B
án đất, bán rng, bán bin, bán anh em 

Bi vy bn vua quan có chết cũng chng đáng quan tâm
Ch
úng luôn lp li vòng tun hoàn lch s
Tri
u đại thnh suy hết bo chúa đến gian thn
Nh
ng dòng h ác cui cùng đều tuyt t
 
Dân không có quc tang vn muôn đời bt t
X
ác nhân dân thành phân bón Tiên Rng
H
n nhân dân thành pháo đài, chiến lũy
Ngo
nh mt v phương Bc đợi Quang Trung …


BÙICHÍ VINH
3-5-2019


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire