samedi 27 mai 2023

Nguyễn Ngọc Chu - Lương có thể tăng, nhưng tướng không thể loạn

 

1.

Từ cổ chí kim, tướng là danh hiệu dành cho bậc cầm quân xuất sắc. Tướng không phải là chức danh bán lấy tiền nộp ngân khố quốc gia như ông Hiệu ông Cửu. Tướng càng không phải là danh hiệu để hội hè ăn mừng.

Một đất nước, trong chiến tranh, tìm ra một đại tướng đã là khó. Huống chi trong thời bình, biết ai giỏi mà phong đại tướng?

2.

Chỉ nói riêng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trải qua cuộc chiến tranh kháng Pháp, chống Mỹ, với quân đội cả triệu người, nhưng đến năm 1975 chỉ có 36 vị tướng, trong đó có 2 đại tướng.

Nay, vào thời bình, quân số không quá nửa triệu người (448.500 quân thường trực). Mà tính đến ngày 16/05/2018 quân đội có 415 tướng (trong đó có 3 đại tướng, 18 thượng tướng, 81 trung tướng).

Theo Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 2014, thì Quân đội được phép có tối đa 415 tướng. Năm 2014, quân đội có 489 sĩ quan cấp tướng.

Với công an, trước năm 1976, chỉ có 3 sĩ quan công an Việt Nam được phong tướng, nhưng đều thuộc lực lượng công an vũ trang, tức Bộ đội Biên phòng Việt Nam hiện nay.

Theo Luật Công an nhân dân năm 2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2019, lực lượng công an nhân dân có tối đa 199 cấp tướng, trong đó: 1 Đại tướng, 6 Thượng tướng, 35 Trung tướng, 157 Thiếu tướng.

3.

Nay, trong phiên họp Quốc hội ngày 27/05/2023, Bộ trưởng Bộ Công an đề xuất thêm 6 vị trí hàm cấp tướng. Trong đó có 1 thượng tướng cho vị trí sĩ quan công an biệt phái được phê chuẩn chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Không dừng lại ở đó, Ủy ban Quốc phòng – An ninh đề xuất “nghiên cứu bổ sung một vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Đạitướng đối với sĩ quan công an nhân dân biệt phái khi được Đảng phân công và được Quốc hội bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội”.

Ở nước ta, Đảng lãnh đạo toàn diện. Những quyết định quan trọng nhất được quyết định bởi Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương. Tại Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương đã có hết các tướng lĩnh cần thiết tham dự.

Nếu Quốc hội quyết định được những điều quan trọng về Quốc phòng – An ninh mà Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương không quyết định được, thì hãy nên xem xét hàm đại tướng cho vị trí Phó Chủ tịch Quốc hội. Không biết lúc đó có ai đó lại đề nghị xem xét hàm nguyên soái cho vị trí Chủ tịch Quốc hội hay không?

4.

Nhìn sang láng giềng, từ năm 1994 sau khi 2 nguyên soái và 2 đại tướng khai quốc công thần cuối cùng qua đời, Trung Quốc bãi bỏ cấp nguyên soái và đại tướng. Cấp bậc cao nhất của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc là thượng tướng.

5.

Lương có thể tăng. Nhưng tướng không thể loạn.

NGUYỄN NGỌC CHU 27.05.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.