jeudi 25 mai 2023

Lê Xuân Nghĩa – NATO và Ukraina : Báo chí Việt Nam nên tôn trọng sự thật

 

“Quốc có quốc pháp. Gia có gia quy”. Điều đó rõ như ban ngày.

Vì vậy, bất cứ tổ chức nào, dù lớn hay bé đều tuân thủ quy chế của nó. Quy chế càng chặt chẽ, càng nghiêm túc thì tổ chức đó càng mạnh mẽ và gắn kết lâu dài.

Chẳng hạn như ASEAN, WTO, Liên Hiệp Quốc… Việt Nam mất bao nhiêu năm đàm phán, cam kết, chứng minh… mới được kết nạp. Như ASEAN, nhanh nhất cũng mất 3 năm, sau khi chúng ta phải hòa bình, ổn định và mở cửa mới có thể gia nhập thành công.

Còn NATO, đó là một tổ chức gắn kết chặt chẽ, sẵn sàng đổi mạng vì thành viên và là tổ chức có sức mạnh cũng như cam kết thực chất nhất trên toàn cầu. Do đó, việc phá vỡ nguyên tắc gia nhập là điều không thể. Bởi đó là sức mạnh của họ đã được chứng minh non thế kỷ rồi.

Mặc dù Ukraine, với tâm trạng của quốc gia muốn là nhanh nhất, được đặc cách để gia nhập NATO là điều dễ hiểu. Nhưng nó sẽ tạo tiền lệ cho các quốc gia khác lợi dụng điều đó để gia nhập. Và khi các quy chế bị phá vỡ, tức uy tín, vị thế và sức mạnh của tổ chức ấy cũng bị thoái trào.

Nên, việc NATO kiên quyết đảm bảo thực thi nghiêm tưc quy chế của mình mà không có ngoại lệ là điều hoàn toàn đúng đắn. Cho dù họ có cung cấp tất cả các loại vũ khí, khí tài hay huấn luyện cho quân đội Ukraine đạt tiêu chuẩn NATO cũng không liên quan đến điều khoản “quốc gia đó phải trong tình trạng hòa bình. Không có tranh chấp hay xunh đột quân sự, lãnh thổ”. Và đó là điều kiện chuẩn mực, nhân văn cần phải ủng hộ. Bởi vi phạm quy định đó thì NATO vô tình trở thành tổ chức đánh thuê chứ không còn là “phòng vệ tập thể”.

Tuy nhiên, cách truyền thông đưa tin về mong muốn gia nhập NATO của Ukraine, và NATO kiên quyết bảo lưu quy chế của mình theo kiểu mỉa mai, cạnh khóe rằng NATO vô trách nhiệm, hoặc không đáng tin cậy, hoặc Ukraine đặt lòng tin sai chỗ.

Cách đưa tin như vậy vừa mang nặng tính ý thức hệ, vừa thiển cận và không tôn trọng sự thật !

LÊ XUÂN NGHĨA 25.05.2023 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.