mardi 30 mai 2023

Nguyễn Đình Bổn - Nước mắt lương dân

 

Cách ly ly cách hề ly cách

Người em xóm trọ khóc buồn tênh

Xưa kẻ sang Tần mơ thích khách

Dịch thủy dòng sâu lạnh nỗi niềm.

Chẳng phải Kinh Kha mà ớn lạnh

Sài giang chấp chới ánh đèn ma

Còn ai vác kiếm qua sông nữa?

Giọt lệ lương dân gió bụi nhòa!

                           Sài Gòn 03.04.2020.

Tấm ảnh và bài thơ theo thể cổ phong này tôi chụp và viết vào đêm 03.04.2020, khi đó Sài Gòn áp dụng Chỉ thị 16 lần đầu. Đêm thành phố tắt gần hết đèn đường, không khí âm u rất đáng sợ.

Đứng trên cầu Bình Lợi tôi cảm thấy lo sợ, dù không phải Kinh Kha mà ớn lạnh. Và rồi một năm sau Sài Gòn rơi vào vòng xoáy chết chóc các tháng 6,7,8,9/2021 như linh cảm ban đầu.

Chắc chẳng thể ai quên "những người em xóm trọ" bồng bế con thơ trên những chiếc xe máy rách nát tìm về với mẹ vì Sài Gòn đang đói lả. Các ông bộ trưởng vừa "khoe" công trạng chống dịch là phải ăn mì gói (chỉ một lần) trong sân bay có dám nhắc lại hình ảnh này?

Và hôm nay những giọt nước mắt lương dân vẫn chảy dài trong gió bụi...

NGUYỄN ĐÌNH BỔN 30.05.2023 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.