lundi 29 mai 2023

Lê Xuân Nghĩa - Kỳ vậy ta?

 

- Khi hệ thống xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô sụp đổ. Để cứu mình, Việt Nam đã mở toang cửa để bang giao với “kẻ thù không đội trời chung” là Đế quốc Mỹ và bọn Tư bản bóc lột.

Khi mà nội lực xem như không còn gì, quan hệ quốc tế gần như bị cô lập hoàn toàn thì không hề sợ hãi, không hề sợ bị thôn tính chế độ. Và quyết sách đó đã đúng.

- Cũng vì dũng cảm bang giao với “phía đối lập” mà Việt Nam chúng ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế và uy tín trên trường quốc tế như ngày hôm nay. Vậy tại sao lại luôn sợ hãi “âm mưu thâm độc của Đế quốc Mỹ và phương Tây” đe dọa sự tồn vong của chế độ?

Bởi lẽ, nếu muốn “hạ bệ” chế độ ta; nếu muốn “cướp” nước ta thì Đế quốc Mỹ và bọn tư bản phương Tây nó phải làm từ năm 1989 chứ. Sao nó lại phải chờ “béo khỏe” nó mới “đe dọa”?

Thật sự khó hiểu ! Rất khó hiểu !

LÊ XUÂN NGHĨA 29.05.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.