jeudi 25 mai 2023

Chương trình phát thanh RFI ngày 24.05.2023

Bạn đọc thân mến, do mấy hôm nay YouTube của RFI có vấn đề, không phát trực tiếp được nên chương trình phát thanh trong ngày đến tối hoặc hôm sau mới đưa lên. Mong các bạn thông cảm. 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.