lundi 6 août 2018

Từ Thức - Thư việnĐi chơi ở một tỉnh lẻ Âu Châu. Ghé qua thư viện thị xã, kiếm một cuốn sách mới ra, vừa đọc trên báo một bài giới thiệu thật tuyệt. Bà quản thủ thư viện lúng túng. Xin lỗi, chúng tôi không có sách này, quả là sách đáng đọc.

Vài ngày sau, nhận được message trên iPhone. Message của thư viện : chúng tôi đã có cuốn sách ông kiếm.

Vẫn chuyện thư viện. Một ông bạn ở Việt Nam kể chuyện bỏ công của, đi lùng thư viện khắp nước, kiếm một cuốn sách quý, làm tài liệu nghiên cứu. Cuối cùng kiếm ra, mừng hơn trúng số. Nhưng mừng hụt : rất nhiều trang sách đã bị xé mất. Những trang khác chằng chịt những dòng chữ bình luận đủ mầu, của những người nghĩ mình có kiến thức rộng, phải '' share '' với bá tánh.

Đọc trên Facebook, một nhà văn hóa khoe với bạn đã lấy cắp được một cuốn sách hiếm của một thư viện Pháp. Không giấu nổi cái hãnh diện về sự thông minh, tháo vát của người Việt, đã qua mặt tất cả hệ thống canh phòng của địch.

FB TỪ THỨC05.08.2018

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire