jeudi 1 décembre 2022

Bùi Chí Vinh - Nhân dân Trung Hoa đã xuống đường

 

Sáng lướt tin trên mng

Biết Trung Hoa xung đường

Biết nhân dân L Tn

Không hng h văn chương

          Vùi AQ xung mương

          K thp c đng dy

          Người bé ming vùng lên

          Nói mt ln phi quy

Đt nước đy oan trái

Quá nhiu Tn Thy Hoàng

Ai cũng là Tào Tháo

Khng Minh đành lang thang

          Dưới bánh xích xe tăng

          Thiên An Môn cm t

          Nhng cái chết bi hùng

          Đã đi vào huyn s

Mun chiến thng quân d

Phi đp đt đi tri

Phi ht tung Tàu Cng

Tr v Trung Hoa thôi !

BÙI CHÍ VINH 28.11.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.