dimanche 19 septembre 2021

Nguyễn Phương Yến - Vaccin tâm linh

 

Nam mô na nô cô vắc!

Vaccin là khoa học, thế mà công ty Nanogen lại mời cả thầy chùa về cúng trước ngày hội đồng đạo đức y sinh thông qua.

Tưởng chỉ cầu cúng ở chùa, ai ngờ cúng tại công ty luôn.

Vaccin Nanocovax khoác thêm cái áo màu vàng, thấm đẫm lời tụng xen tiếng mõ thì cũng... hãi phết.

Dù ủng hộ vaccin nội, nhưng cách làm của Nanogen thấy có gì đấy gờn gợn.

 

Khi Nanocovax mới bắt đầu bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng đợt 3, Nanogen đã có thư gửi Thủ tướng đề nghị ủng hộ cấp phép khẩn cấp. Đến khi kết thúc giai đoạn 3 thì cầu với cúng.

Dù được cầu với cúng thì tính bảo vệ của Nanocovax chưa được sự đồng thuận cao của hội đồng.

Ảnh: Ông Hồ Nhân sinh 1966 và hiền thê Nguyễn Thị Hồng Vân, sinh 1970, lãnh đạo công ty Nanogen

NGUYỄN PHƯƠNG YẾN 18.09.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.