jeudi 23 septembre 2021

Lê Học Lãnh Vân - GS Ngô Bảo Châu và khổ càng thêm khổ

 

Năm 2015, trên trang Phây của mình, giáo sư Ngô Bảo Châu viết “Trẻ con ăn không đủ no, áo không đủ ấm, sinh hoạt như lũ thú hoang, mà bỏ ra 1.400 tỉ để xây tượng đài thì hoặc là khốn nạn, hoặc là thần kinh”.

Hôm nay, đang cơn đai dịch hoành hành Thành phố Hồ Chí Minh, lại có quan chức đề nghị xây tượng đài!

Họ không hề biết xót xa cho số phận đang đau thương của hàng triệu đồng bào chết vì không được chăm sóc y tế, thiếu chén cơm manh áo.

Không đau xót cho vận nước đang ngả nghiêng lớp vì đại dịch, lớp vì kinh tế tan hoang, lớp vì nguy cơ Biển Đông...

Lúc này quan chức có lương tri phải chắt chiu từng đồng, thấy ngân sách có chút tiền bạc nào tự nhiên phải nghĩ ngay tới đổ vào giúp dân giúp nước! Có đâu lại...

Chỉ đau là quốc gia lại trải chiếu mời quá đông lớp người ham-xây-tượng-đài đó ăn trên ngồi trước cho dân tình khổ càng thêm khổ!

LÊ HỌC LÃNH VÂN 23.09.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.