dimanche 26 septembre 2021

Nguyễn Thông - Tính từng ngày

 

Đất Sài Gòn có duyên với ngày 30.

Nếu như ngày 30.9 tới, còn vài hôm nữa, những hàng rào dây thép gai tầng tầng lớp lớp, chốt chặn nhan nhản khắp mọi nẻo đường, hẻm hóc ngõ ngách, khu dân cư... được tháo bỏ. Thì có thể coi đó là ngày lịch sử trọng đại, và đúng nghĩa nhất với từ "giải phóng", mới thực sự là giải phóng.

Lại nhớ câu thơ của cụ thi sĩ Đào Khê Ngô Ngọc Du viết cách nay hơn 230 năm, khi cụ chứng kiến thành Thăng Long tự do.

Sao chừng ấy năm xa mà tâm trạng cứ như bây giờ vậy, của người Sài Gòn vậy, nhất là cái từ "cố đô":

"Mưa tạnh mù tan thấy mặt trời

Khắp thành già trẻ mặt bừng tươi

Chen vai thích cánh cùng nhau nói:

Cố đô nay lại của ta rồi".

Mong lắm thay, ngày 30.9.2021 sẽ đi vào lịch sử, có khi lấn át cả sử kia.

NGUYỄNTHÔNG 25.09.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.