mercredi 22 septembre 2021

Nguyễn Đình Bổn - Vì sao... hiểu lầm?

 

Tôi giả sử sự hiểu lầm này là thật, thì lỗi là do người đề ra chính sách, do Sở Y tế đã không xài tiếng Việt cho rõ ràng, dễ hiểu mà thích chơi một thứ chữ mơ hồ, rối rắm...

Trong vụ này là "bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng"!

F0, theo định nghĩa của Việt Nam là người bị dương tính. Nên nhớ họ là NGƯỜI, có phải... củ hành đâu mà bóc tách? Còn "ra khỏi cộng đồng" là sao?

Cộng đồng ở đây là gì? Rõ ràng là ấp, tổ, xã phường, là nơi cư trú. Vậy họ bị "bóc tách" và đưa đến chỗ cách ly tập trung là đúng theo ý chỉ đạo của các vị, còn gì nữa mà hiểu lầm !

Dù bị dương tính, họ chưa phải bệnh nhân, càng không phải tội phạm. Họ có thể lây cho người khác nhưng ngoài ý muốn, tại sao dùng câu chữ mang tính xúc phạm như vậy?

Rõ ràng các vị đều là cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư, các vị đều được học tiếng Việt. Vậy sao các vị không biết xài tiếng Việt cho đúng?

Tại sao không viết trên văn bản: "Khi xét nghiệm nếu có ai bị dương tính, tùy theo điều kiện mà cho họ cách ly tại nhà hoặc bệnh viện".

Viết vậy thì ai có thể hiểu lầm?

NGUYỄN ĐÌNH BỔN 22.09.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.