lundi 4 juillet 2022

Lưu Trọng Văn - Việc quái gì nghi kỵ nhau ?

 

Sáng Chủ nhật, Sài Gòn nỏ nắng, nỏ mưa, gã nhong nhong. Cà phê vỉa hè với hai chú cấp tá an ninh, cà khịa trên giời, dưới bể... chuyện.

Chú cấp tá mê hát boléro kể: Năm 1989 em là trung úy, đóng giả thợ hồ sửa nhà giúp anh, hề hề để "bảo vệ" anh.

Gã bật hỏi:

- Chú "bảo vệ" anh cái gì?

- Chặn bọn thế lực thù địch lôi kéo anh.

Gã kể: Hồi nhà thơ Nguyễn Duy viết "Tổ quốc nhìn từ xa", thiếu tá Trương Hòa Bình cũng được phân công canh cửa nhà Nguyễn Duy để không cho bọn xấu lôi kéo Nguyễn Duy. Ngăn thế nào không biết, Trương Hòa Bình thành bạn nhậu của Nguyễn Duy. Mê thơ Nguyễn Duy đến nỗi khi lên đến phó thủ tướng thường trực đã hứng chí tự mình làm... thơ.

Gã nhớ có bận dự đám giỗ cụ Võ Văn Kiệt, Trương Hòa Bình thấy Nguyễn Duy đang ngồi bên giáo sư Tương Lai và gã, đã vồn vã bắt tay Nguyễn Duy và hẹn uống rượu, đọc thơ.

Còn chú em này "bảo vệ" gã may không mê làm thơ "Ngó em rất gần" mà chỉ mê hát tình ca. Cứ hát trên Facebook là nhắn gã: Bác cho em cái like đi!

Nói cho cùng ai việc nấy, tử tế sống sẽ nhận ra: Nếu cùng thương Đồng bào việc quái gì nghi kỵ nhau, việc quái gì chụp mũ nhau - thế lực thù địch, giời ơi!

LƯU TRỌNG VĂN 03.07.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.