samedi 21 août 2021

Trần Đình Thu - Thay tổng đốc Sài thành là hợp lý, nhưng người mới liệu có chính sách gì tốt hơn ?


Thông tin thay Tổng đốc Sài thành đã có từ hôm qua, trước tình hình dịch giã ngày càng nghiêm trọng.

Nói như nhà báo Lê Thanh Phong dịch bệnh lộ ra nhiều vấn đề, và theo tôi vấn đề dễ lộ nhất là khả năng điều hành. Đây thật sự là một trận đánh rất lớn, một tổng đốc làng nhàng không thể đương đầu nổi với bọn giặc dịch.

Tuy vậy bên cạnh việc thay vị tổng đốc, cần thay luôn giàn tư vấn mà ông Phong đã công bố trước đây, trong đó có ông tiến sĩ Fulbright Vũ Thành Tự Anh dự báo dịch như hạch.

Và cũng cần có một cơ chế tập hợp trí tuệ của toàn dân.

Điều cuối cùng là không nên sĩ diện, cần một tuyên bố ít nhất là tình trạng khẩn cấp. Nếu mạnh dạn hơn nữa hãy tuyên bố tình trạng thảm họa.

Nếu không làm được như vậy, việc thay tổng đốc cũng không tốt lên được bao nhiêu!

TRẦN ĐÌNH THU 20.08.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.