vendredi 22 juin 2018

Trần Trung Đạo - Một giọt nướcCác bạn trẻ trong nước đừng sợ hãi, đừng sợ sai, đừng lo vấp ngã. Không có trường đại học nào dạy chúng ta làm cách mạng dân tộc. Cách mạng bắt đầu từ trái tim, từ lòng yêu nước, từ lý tưởng sắt son. 

Các thế hệ trước có chọn lựa thích hợp với nhận thức chính trị, điều kiện lịch sử và hoàn cảnh riêng của họ. Họ thành công và họ thất bại. Họ đi đúng và họ bước sai. Nhưng hãy luôn dặn lòng, không chỉ ngồi đó than trách hay đổ thừa những bậc cha chú, mà hãy kính trọng họ và làm hết sức của mình. 

Cuộc đấu tranh vì tự do, dân chủ và nhân bản cho cả dân tộc Việt Nam ngày nay không còn cô đơn như hai mươi lăm năm trước. Phong trào xã hội chưa tập hợp thành một lực lượng cách mạng, nhưng rõ ràng đang đi trên con đường đúng. 

Nhiều người có mặt trong những năm tháng đó nay đã qua đời, im lặng hay quy ẩn dù tuổi còn khá trẻ. Nhưng không sao. Chuyến tàu lịch sử dừng lại ở mỗi ga, có người bước xuống, nhưng nhiều người khác bước lên và tiếp tục hành trình. 

Bạn bè tôi ngày đó rồi cũng ra đi theo chọn lựa riêng của mỗi người. Và tôi vẫn tiếp tục kiên nhẫn làm công việc mang từng giọt nước nhỏ vào lòng sông đang trong mùa đại hạn, bởi vì chỉ có thay đổi nhận thức mới có thể thay đổi được tương lai.

Ngày nào đó những giọt nước từ tâm hồn tôi sẽ cạn theo tuổi tác và tôi sẽ ra đi. Nhưng nếu con đường đúng, thì sẽ có những tâm hồn Việt Nam khác tiếp tục lên đường gieo mầm xanh trên quê hương. 

Nếu mỗi chúng ta có thể làm một giọt nước, một giọt nước thôi, rồi sông sẽ dâng cao.

FB TRẦN TRUNG ĐẠO 22.06.2018

Aucun commentaire:

Publier un commentaire