dimanche 10 juin 2018

Tho Nguyen - Picasso và Việt NamNgày 26.4.1937, để đè bẹp cuộc cách mạng Tây Ban Nha, Hitler cho máy bay hủy diệt thị trấn Guernica vùng Basque. 

Danh họa Pablo Picasso đã vẽ một bức tranh để mô tả tội ác phát xít trên quê hương ông. Tác phẩm sơn dầu Guernica trở thành môt kiệt tác hội họa toàn cầu (1)

 
Tháng 6.1940 quân Đức chiếm Paris. Một sĩ quan Đức thuộc dòng dõi quý tộc rất mê hội họa đến thăm phòng tranh của Picasso. Viên sĩ quan cực kỳ ấn tượng bởi tác phẩm Guernica và hỏi danh họa: Phải chăng ông là tác giả của kiệt tác này?

- Không, chính các ông là tác giả - Picasso trả lời.

Bảy mươi tám năm sau, nếu có ai hỏi những người dân Việt Nam đã xuống đường hôm nay 10.06.2018:

- Ai đã xui anh (chị) xuống đường phản đối các dự luật?

- Chính bọn bá quyền Trung Quốc và bọn Tam Hoàng (2) gốc Việt chứ còn ai nữa!

FB THO NGUYEN10.06.2018

Aucun commentaire:

Publier un commentaire