dimanche 10 juin 2018

Nguyễn Anh Tuấn - Bình Thuận mất kiểm soát !Bạo lực đã nổ ra ở Bình Thuận hôm nay. Bạo lực là điều đáng tiếc không mong muốn, nhưng đừng vì thế mà trách người dân. Chính quyền mới đáng trách, bởi lẽ:

Một, chính bởi chính quyền trì hoãn thông qua Luật Biểu tình quá lâu, khiến người dân không có khuôn khổ pháp lý nào để thực thi quyền hiến định của mình.

Hai, chính việc trấn áp xã hội dân sự suốt thời gian qua đã khiến các hội đoàn dân sự, các tổ chức cộng đồng khó lòng bám rễ trong dân chúng, đến khi có biến thì chẳng thể giữ đám đông trong ôn hòa.

Còn nếu hỏi vì sao cả nước nhưng mỗi Bình Thuận bạo động, thì đừng quên rằng người dân nơi này hàng năm qua uất ức dồn nén bởi ô nhiễm môi trường từ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân do Trung Quốc đầu tư.

Trong một diễn biến khác, phố đã lên đèn nhưng người dân Bình Thuận vẫn đổ ra đường, với điểm đến là trụ sở Hội đồng Nhân dân tỉnh, nơi được coi là đại diện cho ý chí của nhân dân. 

Nguyện bình an cho tất cả mọi người, bởi dẫu dân hay công an thì vẫn gọi nhau hai tiếng Việt Nam.

Và bởi, tiếng hô của người dân, dẫu xen lẫn với vô số âm thanh khác, vẫn chỉ là « Việt Nam Muôn Năm ».

FB NGUYỄN ANHTUẤN 10.06.2018

Aucun commentaire:

Publier un commentaire