mercredi 4 mai 2022

Đặng Đình Mạnh - Thế giới nào chỉ đen và trắng ?

Thế giới vốn tồn tại muôn sắc màu đẹp đẽ. Nhưng đó là chuyện của thế giới, vì trong phạm vi xứ sở mà chúng ta đang sống, đáng sợ khi mà trong nhận thức của nhiều người lại chưa được đẹp đẽ như thế, họ tự cho mình quyền tước bỏ mọi màu sắc.

Với họ, chỉ tồn tại đen và trắng ! Thậm chí, hạn hẹp hơn, nếu không chọn phe trắng thì dĩ nhiên bạn ở phe đen, không có phe chính giữa cho bạn.

- Ủng hộ Ukraina à ? Đích thị phản động !

- Sống chung với dịch (Covid) ư ? Đích thị thù địch !

- Phản biện chính sách chăng ? Đích thị chống phá !

- Kêu gọi hòa giải dân tộc ? Đích thị đu càng !

...

Thật ra, thế giới không "chật hẹp" đến như vậy. Không phải lúc nào cũng chỉ có đen/trắng hoặc địch/ta.

Nhìn rộng ra, nhiều người ủng hộ Ukraina vệ quốc, thì không ít người trong số họ đã từng ngưỡng mộ Putin cho đến khi ông ấy ngang nhiên đưa quân đội vào một quốc gia có chủ quyền. Họ, người ái quốc hôm nào mà đã sớm trở thành phản động chỉ sau vài chục ngày xảy ra cuộc chiến ở nơi cách xa cả nửa vòng quả đất ?

Cũng thế, sống chung với dịch là đối sách phòng chống Covid hữu hiệu và ít tốn kém của hầu hết các quốc gia trên thế giới, trừ Trung Quốc và Việt Nam (thời điểm trước tháng 10/2021). Kêu gọi chính quyền trị quốc theo phương cách của thế giới văn minh sao lại trở thành thế lực thù địch ?

Thật là vô lý khi ai đó lại có thể cho rằng mình độc quyền về chân lý. Chỉ được phép theo chứ không được phép khác. Khác là biểu hiện chống phá, là thù địch, là kẻ thù phải tiêu diệt... Sự trao đổi quan điểm, tư tưởng, nhận thức trong xã hội trở nên căng thẳng theo cách không cần thiết. Các khái niệm góp ý, phản biện, phê bình, phê phán, chỉ trích, đánh giá, phân tích... bị biến dạng méo mó. Tác giả của chúng, có khả năng trở thành những vấn đề an ninh quốc gia.

Nạn nhân của cái nhìn đen/trắng, địch/ta đều trở nên tội nghiệp cả. Nhưng nếu tội nghiệp họ một, thì nên tội nghiệp người có cái nhìn đen/trắng, địch/ta đến mười. Vì lẽ, như con ngựa thồ bị che mất tầm mắt, họ đã không được nhìn thấy thế giới này thật sự đã đẹp đẽ đến như thế nào với muôn sắc màu...

Saigon, đã bắt đầu mùa mưa

ĐẶNG ĐÌNH MẠNH 04.05.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.