lundi 4 juin 2018

Vũ Mão - Không nên quy định cho thuê đất 99 nămPhối cảnh thiết kế quy họach đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh.
Lời giới thiệu của nhà thơ Lưu Trọng Văn : Hoan hô tiếng nói của bác Vũ Mão! Gã xin chia sẻ bài viết của bác Vũ Mão, nguyên bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, nguyên ủy viên thường vụ Quốc hội, nguyên ủy viên trung ương Đảng, về Luật đặc khu. Gã hy vọng tiếng nói hợp lòng dân của người từng nhiều năm trong ban lãnh đạo Quốc hội quen biết với đa số đại biểu Quốc hội sẽ có tác động không nhỏ đến các đại biểu khi bàn thảo và thông qua Luật đặc khu.

Quốc hội đang thảo luận về Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Hiếm có luật nào lại thu hút sự quan tâm của xã hội như luật này. Đặc biệt với quy định cho thuê đất 99 năm.

Tôi nghĩ rằng, các vị đại biểu Quốc hội phải cân nhắc rất kỹ để biểu quyết và phải chịu trách nhiệm với tương lai của đất nước và với cử tri đã bầu ra mình.
Trong thời đại công nghiệp 4.0 thì những nhà đầu tư công nghệ cao không cần đến thời gian 99 năm. Chỉ có các nhà đầu tư bất động sản hoặc đầu cơ bất động sản mới cần đến quy định này, vì thực chất sẽ tạo cho họ các quyền pháp lý độc lập mang tính sở hữu về đất đai và lãnh thổ hơn là tạo mặt bằng để đầu tư và kinh doanh đơn thuần.

Đề phòng rằng, việc giao đất 99 năm thực chất là ưu đãi bổ sung để nhà đầu tư có thể được chuyển nhượng sau khi khai thác xong, hoặc là thay đổi dự án giữa chừng mà không phải trả lại đất. Thời hạn này là quá dài, thực chất là hình thức nhượng địa mà hiện nay chỉ những đất nước nghèo mới cần đến.

Cần lưu ý, quyền thu hồi đất theo Luật Đất đai trên thực tế không dễ áp dụng, bởi thường gắn với hệ lụy pháp lý rất phức tạp. Vấn đề quyền sử dụng đất nói chung và quyền sử dụng đất đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài nói riêng sẽ còn trở nên nhạy cảm hơn nữa trong trường hợp cụ thể của Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc.

Cuối cùng, tôi đề nghị khi lấy biểu quyết, nên có một biểu quyết riêng về nội dung: Trong trường hợp đặc biệt, nhà đầu tư có thể được giao quyền sử dụng đất tới 99 năm, rồi sau đấy mới biểu quyết các nội dung khác.

VŨ MÃO 02.06.2018

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire