lundi 28 mai 2018

Đỗ Duy Ngọc - Đặc khu cho thuê 99 năm khác gì cắt đất cho ngoại bang


Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đề nghị Quốc hội giữ nguyên thời hạn cho thuê đất đặc khu 99 năm. Ảnh Vietnamnet

Đọc lại lịch sử đi các bố. Người Việt Nam không ai quên một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây. Nỗi khổ mất nước, nỗi đau làm nô lệ các ông quên rồi sao?

100 năm là một thế kỷ, các ông nhớ nhé! Một trăm năm là mấy thế hệ ra đời. Thế mà các ông cho nước ngoài thuê đất 99 năm. Hê hê cho thuê 99 năm thì xem như bán đất rồi còn chi nữa. Mà bán đất chính là bán nước, đúng không?

Hiện nay dọc bờ biển nước ta, các doanh nghiệp đã nắm gần hết. Đôi ba năm nữa dọc theo hơn ba ngàn cây số đều là tài sản của doanh nghiệp, kể cả những khu vực được cho là an ninh quốc gia, là lá chắn phòng thủ, là con mắt canh chừng giặc thù. 

Mà thực sự các doanh nghiệp này có tiền đâu, toàn đi vay. Đùng một cái, các doanh nghiệp tuyên bố mất khả năng chi trả nợ vay khi xây dựng các công trình, mà các ông chủ nợ đều là từ ông bạn vàng bốn tốt. Lẽ đương nhiên họ phải lấy đất đai, tài sản trừ nợ. Và họ chiếm cả dãy bờ biển nước ta một cách hợp pháp. Âm mưu này lộ quá rõ mà sao các lãnh đạo ta lại cứ làm ngơ, lạ thật! Lại có nhiều nơi chuyện giao đất lại sốt sắng một cách rất nhiệt tình.

Bây giờ cộng thêm các đặc khu kinh tế bán 99 năm, mà các đặc khu cũng đều nằm ở bờ biển cả. Họ làm gì, trang bị gì, tổ chức gì trong những vùng đất đó, ai kiểm soát được. Và khi có biến, họ kiểm soát từ ngoài khơi cho đến bờ. 

Từ trên rừng, lâu nay bô-xít Tây Nguyên, họ làm gì ta không biết được, rừng ta đã cho thuê 50, 70 năm, họ làm chi ta cũng chẳng hay. Rồi đã có lúc Formosa đòi lập khu tự trị. Thế thì lúc đó, tình hình của ta nằm như thế bánh mì kẹp thịt. Ngoài biển đánh vào, trên rừng đánh xuống, đồng bằng thì lúc nhúc người của chúng mật phục lâu nay với bình phong là doanh nghiệp, công ty, trang trại. Lúc đó, ta sẽ chống chọi thế nào.

Tình hình như thế này mà lại mở đặc khu và thuận tình cho thuê 99 năm, thì có khác gì tạo mọi thuận lợi để giặc cướp nước ta mà không cần phát súng nào. Binh pháp của họ từ xưa đến nay đã quan niệm rằng: Không đánh mà thắng mới là thượng sách. Hà cớ gì chúng ta lại tạo điều kiện cho giặc, hà hơi tiếp sức cho giặc để chúng được hưởng cái thượng sách ấy?

FB ĐỖ DUY NGỌC 27.05.2018

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire