dimanche 17 juillet 2022

Tuấn Khanh - Xin giảm tội cho kẻ sát nhân vì là "tôi trung" ?


Vụ án bé Vân An chết có nguyên nhân từ đôi vợ chồng trẻ, hôm nay có thư bày tỏ của "bà ngoại" - mẹ của cô người mẫu - giãi bày về cáo trạng "sát nhân" của con gái mình.

Câu chuyện vụ án sẽ có phần kết như thế nào, thì xin không lạm bàn ở đây, vì mọi thứ đó là kết quả, hậu quả, là nghiệp của đời người.

Nhưng đáng sợ là trong thư giải bày của "bà ngoại", có phần kêu gọi ân giảm cho con gái của bà. Vì gia đình bà đã đóng góp nhiều cho cách mạng, và chồng bà đã làm trong ngành Tòa án Nhà nước hơn 30 năm.

Có vẻ như sau trường hợp ông Nguyễn Đức Chung thành công khi nộp 85 phiếu bé ngoan của bản thân mình và gia đình để xin giảm án tù, thì có vẻ phong trào thu thập và giới thiệu phiếu bé ngoan cho bản thân bắt đầu trở thành xu hướng trong xã hội Việt Nam hôm nay.

Nghĩ cũng lạ, chuyện ăn hại của công, lừa gạt người dân hay phạm tội sát nhân... bây giờ lại có thể dùng thời gian hay công phục vụ cho Đảng và Nhà nước để xin được giảm tội. Tên gọi của những tiếng kêu xin như vậy, có phải tự xưng mình là một loại "trung thần" hay không?

Mà trong một xã hội hiện đại, nếu ý nghĩa của "trung thần" còn tồn tại, bất chấp những giá trị luật pháp, hóa ra tên của bộ máy điều hành đất nước này là gì?

TUẤN KHANH 17.07.2022 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.