vendredi 17 septembre 2021

Tạ Duy Anh - Thời mả lớn

 

Có khi nào bạn hình dung lịch sử sẽ viết thế nào về thời của bạn. Thử đi, thú vị ra phết đấy.

Chẳng hạn, tôi cứ thấy trước một trang sẽ viết thế này:

“Khi ấy, quan lại triều đình, phần lớn là hèn, xu nịnh, bất tài, nhưng tham tàn và háo danh thì không thời nào bằng. Họ làm mọi cách để mua quan bán tước. Khi có quyền trong tay, họ thi nhau vơ vét để ăn chơi và chuẩn bị phần mả cho mình sau khi chết, có khu rộng tới vài héc ta.


Người dân, vốn điêu linh về nạn cướp đất đến mức nhiều nhà phải phiêu dạt ra phố kiếm ăn qua ngày, thảy đều căm giận, khinh ghét nhưng không làm gì được.

Họ đành thỏa nỗi uất ức bằng ca dao, vè, truyện tiếu lâm. Nhiều nhất là truyện tiếu lâm. Hậu thế định danh thời đó là THỜI MẢ LỚN, để phân biệt với các thời khác”.

Và tên quyển lịch sử là “Đại Việt sử ký toàn thư hậu biên”.

Ví dụ thế!

TẠDUY ANH 16.09.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.