jeudi 9 janvier 2020

Nguyễn Tiến Trung - Đồng Tâm: Nghĩ về status cuối cùng của một cảnh sát cơ độngNghe nói đây là Facebook của em Dương Đức Hoàng Quân, sinh năm 1992, nghĩa là năm nay em Quân được 28 tuổi. Em Quân đã chết trong sự kiện nhà cầm quyền tấn công vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội sáng nay. 

Tôi bùi ngùi cho em và cho bao nhiêu thanh niên Việt Nam khác. Tại sao đến giờ này người Việt vẫn phải giết nhau để thỏa mãn lòng tham của một thiểu số cai trị? 

Status cuối cùng của em Quân rất đúng, đề ngày 11/6/2018: 

Chiến tranh bảo vệ tổ quốc không đáng sợ. Nhưng đáng sợ là máu đổ chính vì người dân mình. 

Có lẽ ngay từ năm 2018 em Quân đã nhận ra được sự dối trá của nhà cầm quyền khi em thấy sợ rằng máu em sẽ đổ vì chính người dân mình. Có lẽ em đã thấy lạ lùng khi em đi lính nhưng suốt ngày nghe chính ủy, chính trị viên dặn dò phải sẵn sàng bắn dân theo lệnh của những nhà cai trị cộng sản. Đó cũng là dự cảm cho tương lai của em. 

Chính câu nói cuối cùng này làm tôi thấy cảm thương cho em và cho cả dân tộc này vô hạn. 

Thế hệ những thanh niên sinh ra ở miền Bắc trước kia cũng bị chế độ cộng sản tuyên truyền nhồi sọ và bắt đi lính để "giải phóng miền Nam". Máu của họ cũng đã đổ để giết những người anh em ở miền Nam. 

Chế độ cộng sản đã mang nợ quá lớn với dân tộc này. Chúng nghĩ rằng đàn áp một cách tàn bạo sẽ làm người dân sợ nhưng không có chuyện đó đâu. Nhà Tần bạo ngược như vậy nhưng chỉ đến đời thứ hai là hết. 

Em Quân và tất cả những ai đã chết vì tội ác của nhà cầm quyền hôm nay yên nghỉ nhé. Rồi lịch sử sẽ phán xét rạch ròi. Tôi tin em Quân sẽ được cứu rỗi vì chính status cuối cùng này của em. 

NGUYỄN TIẾN TRUNG 09.01.2020 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.