mardi 21 juin 2022

Nguyễn Lương Hải Khôi - Một trăm năm ghét Mỹ

 

Các cháu yêu quý,

Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6) lấy ngày ra số đầu tiên của báo Thanh Niên (1925).

Trước "Thanh Niên" khá lâu, 1917, "Nam Phong Tạp chí" có bài đầu tiên của cụ Phạm Quỳnh, luận giải về "Quốc hồn của nước Mỹ" (tự do, dân chủ, phiêu lưu, mạo hiểm, sáng tạo, đột phá, khoa học, duy lý...) để vạch đường đi cho dân tộc theo đi: Xây dựng một quốc hồn mới cho Việt Nam trong thời đại cạnh tranh sinh tồn giữa các dân tộc.

Còn "Thanh Niên" 1925 là tờ báo đầu tiên bằng tiếng Việt hướng lòng căm thù của thanh niên vào "đế quốc Mỹ". Mặc dù nước Mỹ đương thời không liên quan đến Việt Nam, không quan tâm gì đến Việt Nam, thậm chí không biết "Việt Nam" ở góc bể chân trời nào.

Tại sao ở thập niên 1920, anh em ta phải ghét một xứ sở không liên quan đến mình? Liên Xô muốn làm cách mạng thế giới thì anh em ta làm theo, Liên Xô căm thù cái gì thì anh em ta căm thù cái ấy.

Ngày nay, mỗi khi nghĩ đến nước Mỹ, các cháu bỗng tự thấy lòng căm ghét và đố kỵ nổi lên, các cháu nên hiểu lịch sử tinh thần cách mạng để biết cảm xúc ấy bắt đầu từ đâu.

Chú mầng vì các cháu vẫn tiếp nối tinh thần cách mạng ấy của cha ông mình. Những bài báo năm 2022 hả hê dân Mỹ bấn loạn vì giá xăng tăng (tính ra tiền Việt khoảng 30 ngàn một lít, rẻ hơn Việt Nam) bắt nguồn từ những cảm xúc lần đầu năm 1925, gần trăm năm trước.

Chú gửi mỗi cháu một nụ hôn rõ kêu. Chúc mừng các cháu Ngày nhà báo cách mệnh.

Chú Nguyễn

Bí thư Xứ ủy Hoa Kỳ

NGUYỄN LƯƠNG HẢI KHÔI 20.06.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.