dimanche 6 mai 2018

Đàm Hà Phú - Quy hoạch Thủ Thiêm của Việt Nam Cộng HòaĐây là bản đồ quy hoạch phát triển Thủ Thiêm lần hai, hoàn thành năm 1972, do một nhóm công ty tư vấn dẫn đầu bởi Wurster, Bernadi and Emmons Architects and Planners (WBE) đóng tại San Francisco (Mỹ) được thuê bởi chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa, thực hiện.

Trước đó, năm 1965, Công ty tư vấn Doxiadis Associates (DA) của kiến trúc sư Hy Lạp Constantinos Apostolou Doxiadis được Nha Kiến thiết (Chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa) giao trọng trách đề xuất một kế hoạch phát triển cho vùng đô thị Sài Gòn – Chợ Lớn trong vòng 20 - 30 năm... cũng đã lấy Thủ Thiêm làm hướng phát triển chính.

Thời đó, Nha Kiến Thiết đã tính toán để phát triển Sài Gòn thành một đô thị 25 triệu dân, và bán đảo Thủ Thiêm được thiết kế để trở thành đô thị hiện đại nhứt Đông Nam Á.

Bốn mươi sáu năm sau ...


FB ĐÀM HÀ PHÚ 04.05.2018 (Tựa do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire