vendredi 3 décembre 2021

Đỗ Duy Ngọc - Người tài hiếm thế sao?

 

Đọc báo thấy có bài với cái tít: "Bộ Y tế bổ nhiệm, điều động lãnh đạo 6 cục, vụ". Tò mò vào đọc xem có nhân vật nào mới, nổi bật không?

Hóa ra vẫn như cũ !

Chỉ chuyển từ chỗ này sang chỗ kia, cũng từng ấy người, chẳng có nhân vật nào mới.

"Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm và điều động GS.TS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức vụ Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng. TS Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng sẽ giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế. TS Đặng Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế sẽ giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế.

Ngoài ra ông Đỗ Trường Duy, Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cũng được điều động giữ chức vụ Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin.

Vụ Kế hoạch-Tài chính, Bộ Y tế cũng có thêm Phó vụ trưởng mới là ông Dương Đức Thiện- Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Vụ Kế hoạch-Tài chính."

Giống như chiếc đèn cù, cũng từng đó hình ảnh, từng đó nhân vật cứ quay mãi chẳng có chi mới cả.

Người tài hiếm thế sao?

ĐỖ DUYNGỌC 02.12.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.