mercredi 5 octobre 2022

Lưu Trọng Văn - Tội ác phải bị trừng phạt !

 

Các dân biểu Quốc hội Nga bỏ phiếu thuận ủng hộ Putin đưa quân xâm lược Ukraine, tàn phá Ukraine. Rồi mới đây bỏ phiếu thuận công nhận bốn vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga cưỡng đoạt sáp nhập vào Nga. Họ cần phải bị trừng phạt.

Họ với lá phiếu vô trách nhiệm, dối trá, phi nhân tính, bất chấp luật pháp quốc tế của họ là minh chứng rõ ràng về tội ác của họ đối với Dân tộc tự chủ Ukraine, họ trở thành kẻ đồng lõa, tiếp tay cho đồ tể Putin.

Tội ác ở thời đại này không thể phủi tay.


TỘI ÁC VÀ TRỪNG PHẠT!

Dostoievsky ơi, tội ác không chỉ “và”mà “phải bị” trừng phạt.


Trừng phạt thế nào ư?


Đơn giản nhất là tài sản của họ bị phong tỏa tại nước ngoài, con cái họ và chính họ bị cấm đến các nước áp dụng lệnh trừng phạt.

Không có chuyện những kẻ chống lại nền Dân chủ lại được hưởng các ưu đãi của các chế độ Dân chủ!

LƯU TRỌNG VĂN 05.10.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.