dimanche 9 janvier 2022

Lưu Nhi Dũ - Tất Thành Cang, 10 năm tù, tài sản kếch xù còn nguyên xi!


Cuối cùng Tất Thành Cang chỉ lãnh 10 năm tù giam, tài sản kếch xù của hắn vẫn còn nguyên xi, vì không phải đền một xu!

Làm quan lên nhanh, giàu nhanh, ở tù cũng nhanh thôi, có gì mà phải lăn tăn.

Nhớ năm 2019, tôi gặp hắn trong một lần Thành ủy triệu tập cán bộ báo chí học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, do Tất Thành Cang chủ trì. Có mặt bà gì từng vô tư ăn mít trong cuộc họp…à, bà Thân Thị Thư khi ấy là trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy.

Buổi học tập này rất dzui, hắn nói mấy câu cho có tụ, xong là các tham luận. Điều lạ lùng là các tham luận đều do các cán bộ hưu trí trình bày, như bà Phạm Phương Thảo (nguyên chủ tịch HĐND TP); một số tổng biên tập báo đã nghỉ hưu…

Tôi nghiệp các cán bộ hưu trí, đã nghỉ hưu rồi còn bắt nghiên cứu học tập. Điều lạ nữa là buổi học tập đó có rất nhiều tài liệu. Ngoài những tham luận được in ra để phát, còn có mấy cuốn sách được phát như cuốn “Mắt sáng, lòng trong, bút sắc” của nhà báo Hữu Thọ…

Khi tan buổi học tập, tôi có việc về sau. Thấy tài liệu, sách bỏ lại rất nhiều, thấy “tiếc”, tui gom đem về nhà và bị bà xã la cho một trận vì “đem chi ba cái thứ đó về”! Cái sự la này hết sức “mất quan điểm” à nghen!

Khó có thống kê nhà nước đã chi ra bao nhiêu tiền để tổ chức những buổi học tập như vậy. Nhưng mà thống kê làm chi. Cỡ như Trương Minh Tuấn, một tấm gương học tập Bác, có sách dạng “kinh điển” in hẳn hoi, còn vô tù huống chi Tất Thành Cang. Dù hắn có chủ trì bao nhiêu cuộc học tập như vậy, cũng vô ích.

Tôi có đề nghị nhỏ: Với các quan lớn vào tù, nên phát tài liệu học tập như trên cho chúng nó nghiên cứu, để biết đâu khi ra tù tụi hắn có thể trở thành người tử tế!

LƯUNHI DŨ 09.01.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.