samedi 22 janvier 2022

Nguyễn Đình Bổn - Hãy nhìn qua Ba Lan mà học!


Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học nói trên tờ Thanh Tra rằng ông Nguyễn Phú Trọng đặt câu hỏi: "Vì sao chúng ta chống tham nhũng mạnh mẽ, quyết liệt như thế nhưng những người thực hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực không thấy xấu hổ mà vẫn trơ ra đó?"

Câu hỏi này phần nào thừa nhận sự thất bại trong việc... đốt lò!

Thất bại là đương nhiên, giả sử cá nhân ông Trọng hoàn toàn liêm khiết thì ông cũng không thể chống lại cả hệ thống.

Chỉ có một cách để giảm tối đa tham nhũng, hối lộ đó là tam quyền phân lập.

Khỏi học đâu xa, hãy nhờ Ba Lan, nước "đổi mới" cùng lúc với Việt Nam dạy cho.

Ba Lan từng là nước cộng sản, từng nghèo đói, bị Liên Xô sỉ nhục. Nay đã là một trong những quốc gia văn minh, giàu có, dân chủ thực sự.

Điều đáng quý, Ba Lan vẫn giữ quan hệ nồng ấm với Việt Nam.

Vấn đề có dám học họ một cách rốt ráo hay không!

NGUYỄNĐÌNH BỔN 22.01.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.