samedi 22 janvier 2022

Nguyễn Văn Mỹ - Tạ lỗi với các anh

T Đá Đông, tàu nh neo thng hướng Phan Vinh,

Ngang qua Châu Viên, mt mùng đêm ti.

Bin lng l, vài ánh sao le lói,

Trăng h tun nhòe l bun đau.

Tôi cúi đu đng trước mũi tàu,

          Tưởng nh các anh linh lit sĩ.

           Chết mà không m chí,

           Mt m trng, máu thm đ Bin Đông,

            Hoàng Sa, Gc Ma, Vành Khăn…

Thăm Trường Sa mà không th ghé Gc Ma nên lòng nhc nhi.

Ngàn ln xin các anh tha li.

Hoàng Sa và by đo Trường Sa bành trướng cướp lâu ri.

Chúng là k thù truyn kiếp, đu cáng, tanh hôi,

Vn leo lo láng ging, anh em, hu ngh.

         Nghe trong gió nhng linh hn m côi dũng sĩ,

         Lang thang chưa có chn v.

         Sóng bin Đông đang vang vng li th

         “N máu phi tr bng máu”

         Nếu đi nay chưa đòi xong thì đi con, đi cháu.

         Phi giành li bảy đo Trường Sa,

         Phi giành li Hoàng Sa.

Tôi mơ mt ln đưa con đến đó,

Thp nén nhang tưởng nh các anh và th nhng đóa hng tươi đ,

Nói vi con rng “Bin đo này là ca Vit Nam”.

Phi sng đp như các anh tng sng!

Phi chiến đu như các anh oai dũng!

Nguyn ước này cháy bng sut đi cha.                                       .

Viết trên tàu HQ 960 đêm 23.4.2013

NGUYỄN VĂN MỸ (Tác giả gởi cho trang Thụy My)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.