mercredi 19 janvier 2022

Tiểu Vũ - Đừng quên !


Ngày 19.1.1974 - 19.1.2022, Gần nửa thế kỷ Hoàng Sa rơi vào tay Trung Cộng.

« Hôm ấy là 27 tết, cả nhà đang chuẩn bị đón năm mới thì được tin anh Thà tử trận trong khi chiến đấu giữ đảo. Trời đất dưới chân tôi sụp đổ...

Chiều ngày 20.1.1974, khi những chiếc tàu cuối cùng từ Hoàng Sa trở về thì tôi mới được báo tin là anh Thà đã tử trận ngay trên buồng chỉ huy.

Càng đau đớn hơn, khi đứa con gái lớn mang tờ giấy báo tin ra cầu thang đánh vần từng chữ “hạm…trưởng…Ngụy…Văn…Thà…đã…tử…trận... ».

Từ đó bà "quả phụ Hoàng Sa" Huỳnh Thị Sinh ở vậy thờ chồng nuôi con đến bây giờ.

Ảnh: Bà Sinh cùng anh hùng Ngụy Văn Thà lúc mới quen nhau - Gia đình cung cấp.

TIỂU VŨ 19.01.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.