mercredi 19 janvier 2022

Thái Bá Tân - Sang năm tới Hoàng Sa !


Gn hai nghìn năm trước,

Năm 70 Công Nguyên,

Quân đế quc La Mã

Xóa s Israen.

 

Toàn b dân Do Thái

B trôi dt khp nơi,

B truy bc, khinh b,

Không được xem là người.

 

Nhưng người dân Do Thái,

Mc dù sng tha phương

Vn ngày đêm ngong ngóng

Được tr v quê hương.

 

Gp nhau, h luôn nói,

Dù đang ngày hay đêm:

“Sang năm ta tr li

Thành Jerusalem!”

 

Li chào, li chúc y,

Cũng là mt li th,

Đã giúp h sng sót

Ch đến ngày tr v.

 

Và ngày y đã đến.

Nhà nước Israel

Cui cùng được khôi phc,

Th đô Jerusalem.

 

Tôi đã đến nước y,

Hòa mình gia th đô.

Ngưỡng m mt dân tc

Yêu công lý, t do.

*

Va lên mng, cht thy

Mt blogger nước nhà

Nói mt câu tương t:

“Sang năm ti Hoàng Sa!”

 

Mt câu nói cc đúng,

Cp thiết và cc hay.

Bin đo ta gic chiếm.

Không th ngi khoanh tay.

 

Khí phách dân Đi Vit

Đâu thua kém người ta.

Vy thì hãy cùng hn:

“Sang năm ti Hoàng Sa!”

 

Hãy nói câu nói y

Trong giao tiếp ngày thường:

Vâng, chung ta cùng hn

Đến Hoàng Sa thân thương! 

 

Quyết bo v T Quc

Và bin đo nước nhà.

Thế nhé, ta hn nhé:

“Sang năm ti Hoàng Sa!” 

 

THÁI BÁ TÂN

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.