jeudi 20 janvier 2022

Nguyễn Đình Bổn - Sự dốt nát của những kẻ nhân danh văn hóa!


Về vụ Minh béo, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trần Hướng Dương - phó cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, trưởng ban tổ chức Liên hoan kịch nói toàn quốc phía Nam - lên giọng dạy đời nhân danh đạo đức và cả văn hóa dân tộc.

Ông ta nói như sau: "Còn xét về mặt truyền thống đạo đức thì người Việt có truyền thống lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại, luôn mở lối cho những người từng lầm đường lạc lối.

Chúng ta luôn nói về tính giáo dục của nghệ thuật, vậy thì tại sao lại đẩy nghệ sĩ từng mắc lỗi vào bước đường cùng trong khi họ đang nỗ lực làm việc, lao động nghệ thuật để phục vụ xã hội? Chúng ta nên chọn cảm hóa một con người hay là chọn đẩy con người đó đến không còn con đường sống?", Trần Hướng Dương đặt câu hỏi.

Ông Dương cho biết ở nước ngoài cũng có rất nhiều nghệ sĩ vươn lên thành danh từng có quá khứ nghiện ngập, tù tội.

Những câu trả lời trên báo cho thấy ông Dương dốt nát về bệnh lý ấu dâm và cố tình lập lờ vụ "nghệ sĩ nước ngoài"!

Nghe nè:

1. Thế giới văn minh đã nghiên cứu rất kỹ bệnh lý này và cho biết thủ phạm sẽ tái phạm bất kỳ khi nào có cơ hội. Vì vậy để ngăn chặn từ xa, họ cấm người đã từng phạm tội không được làm những nghề nghiệp có tiếp xúc với trẻ em.

Đó là tính nhân bản chớ không ai ép kẻ đã phạm pháp đến đường cùng (họ vẫn làm những nghề khác bình thường). Bởi vì nếu một khi tái phạm thì xã hội có thêm những nạn nhân là trẻ em, và thủ phạm sẽ ngồi tù nặng hơn. Hiểu chưa thằng ngu?

2. Nghiện ngập tù tội khác với ấu dâm về mặt bệnh lý học. Có nghệ sĩ nước ngoài nào phạm tội ấu dâm mà thành danh không? Hiểu chưa thằng ngu?

NGUYỄNĐÌNH BỔN 20.01.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.