mercredi 1 décembre 2021

Trung Dũng - Cô gái vắc-xin

 

(Vừa đệm T'rưng vừa hát. Theo giai điệu « Cô gái vót chông » nha).

Như bao cô-vít ở An Nam

Cô-vít An Nam vừa chích vắc-xin

Tiêm vắc-xin xong mắng Huê Kỳ

- Ai kêu bố mày cho tao!

- Tiên sư bố mày ra đây!

- Tiên sư ông bố mày ra đây!

Bọn giặc Mỹ thật ngu

(Còn) bọn mình thế mà khôn

Em vừa xin vắc-xin chúng nó

Em tiêm xong là mắng liền

- Tiên sư bố mày ngu ghê!

- Tiên sư ông bố mày ngu nghê!

(Tình tình tinh, í tình tình tinh).

Ê, quân ta tiêm chưa đủ

Thì xin thêm

Em càng mắng Huê Kỳ càng cho nữa

Ê! Quân xâm lăng hung ác

Cho rất nhiều

Vắc-xin sẵn sàng đây

Chỉ cần xin

Là được cho!!!

Chỉ cần xin

Là được... ngay!!!

Như bao cô-vít ở An Nam

Cô-vít An Nam vừa chích vắc-xin

Tay cứ xin miệng nói không nghỉ

- Ai kêu bố mày cho tao!

- Tiên sư ông bố thằng cho tao!

Hây!

TRUNG DŨNG 29.11.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.