mercredi 10 novembre 2021

Bà Ngô Đình Nhu : Từ thời trẻ sôi động đến những tháng năm ẩn dật

Đôi lời: Thụy My đang nghỉ phép, nhưng tình cờ nhìn thấy trên trang RFI nhiều bạn đọc đang xem một bài viết cũ. Coi lại trên blog, hóa ra chưa đăng (lúc đó mới lập blog mà ôm đồm nhiều việc cho RFI nên rất nhiều bài không đăng lại trên blog). Xin rất cảm ơn các bạn đã quan tâm, và mời những bạn nào chưa xem đọc ở đây. 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.