mercredi 17 septembre 2014

Obama : Nhà nước Hồi giáo sẽ không còn nơi ẩn náu

Đăng ngày 11-09-2014

Trong bài diễn văn rất được chờ đợi đọc tối qua 10/09/2014, Tổng thống Mỹ Barack Obama hứa hẹn sẽ tấn công Nhà nước Hồi giáo « ở bất kỳ nơi nào » quân thánh chiến hoạt động. Ông loan báo tiến hành các cuộc oanh kích quân Nhà nước Hồi giáo tại Syria và tăng cường không kích ở Irak, nhưng loại trừ giải pháp đưa bộ binh sang chiến đấu.

Từ Washington D.C. nhà báo Phạm Trần phân tích về sự kiện này.
Nhà báo Phạm Trần - Hoa Kỳ
(14:30)

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20140911-obama-nha-nuoc-hoi-giao-se-khong-con-noi-an-nau/

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire