vendredi 26 septembre 2014

Chùa Liên Trì có nguy cơ bị xóa sổ

Đăng ngày 19-09-2014 Sửa đổi ngày 19-09-2014 17:13 

Chùa Liên Trì nằm tại Thủ Thiêm, Saigon đã bị chính quyền ra quyết định giải tỏa từ nay cho đến ngày 30/09/2014. Là cơ sở cuối cùng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trước đây tại Sài Gòn, chùa Liên Trì còn là nơi trú ngụ của nhiều bà con dân oan khiếu kiện đất đai, và cũng là địa điểm sinh hoạt của một số tổ chức xã hội dân sự.

Trả lời RFI Việt ngữ, hòa thượng Thích Không Tánh, trụ trì chùa Liên Trì cho biết việc xóa sổ ngôi chùa lâu năm này cũng là một cách để chính quyền trấn áp phong trào xã hội dân sự.

Hòa thượng Thích Không Tánh tại Saì Gòn
(06:18)http://vi.rfi.fr/viet-nam/20140919-chua-lien-tri-to-chuc-xa-hoi-dan-su-nguy-co-xoa-so/

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire