jeudi 8 août 2019

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Mông Cổ, với Bắc Kinh trong tầm ngắm

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper và con ngựa Mông Cổ mà ông đặt tên là Marshall. Ảnh chụp tại Oulan Bator 08/08/2019.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire