samedi 16 janvier 2016

Syria : Liên Hiệp Quốc đòi hỏi chấm dứt chiến thuật bao vây « dã man »

Cư dân thành phố bị vây hãm chờ đợi đoàn xe viện trợ tiến vào Madaya, 14/01/2016.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 15/01/2016 họp khẩn theo đề nghị của Pháp, Anh và Hoa Kỳ, đòi hỏi chấm dứt ngay lập tức việc bao vây các thành phố ở Syria, tổ cáo đây là « phương thức dã man ». 

Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, khoảng 400.000 ngàn người dân Syria đang bị kẹt giữa các lực lượng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo, quân chính phủ Assad và phe nổi dậy. Qua hội nghị này, Hội đồng Bảo an hy vọng gây được áp lực lên các bên khác nhau trong cuộc xung đột để có thể đưa viện trợ nhân đạo đến.

Qua hội nghị này, Hội đồng Bảo an hy vọng gây được áp lực lên các bên khác nhau trong cuộc xung đột để có thể đưa viện trợ nhân đạo đến. Từ New York, thông tín viên RFI Marie Bourreau cho biết thêm chi tiết :

« Lần lượt cả 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thi nhau phát biểu, cho biết cảm tưởng kinh khiếp trước những hình ảnh người dân đói khổ chỉ còn da bọc xương. Đại diện Anh quốc tóm tắt : « Tuy có sự hiện diện của con người ở Madava, nhưng không còn sự sống ».

Tuy nhiên những ngôn từ phẫn nộ của Hội đồng Bảo an lại chậm trở thành hành động cụ thể trên thực địa. Cho dù đã có nhiều nghị quyết đòi hỏi phải mở đường cho viện trợ nhân đạo, nhưng không được chấp hành. Liên Hiệp Quốc quy trách nhiệm cho chế độ Damas, vì trong số 91 yêu cầu cho đoàn xe viện trợ đi vào, chỉ có 13 yêu cầu được chấp nhận.

Viện trợ nhân đạo tại Syria đã trở thành vấn đề chính trị, vào thời điểm chưa đầy mười ngày nữa sẽ diễn ra cuộc thương lượng hòa bình giữa chính quyền Syria và các phe đối lập. Mỗi bên đều coi đây là cơ hội để tạo sức mạnh tối đa cho quan điểm của mình trước khi bước vào đàm phán.

Đại sứ Pháp tại Liên Hiệp Quốc cảnh báo : « Viện trợ khẩn cấp không nhằm ưu đãi chế độ Syria », nhắc lại rằng đây hoàn toàn là nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế. »

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20160116-syria-lien-hiep-quoc-doi-hoi-cham-dut-chien-thuat-bao-vay-%C2%AB-da-man-%C2%BB

Aucun commentaire:

Publier un commentaire