dimanche 10 juin 2018

Giặc đến nhà đàn bà phải đánh (ảnh)

FB Mạnh Kim : Trong một clip ở góc đường Hoàng Văn Thụ (Sài Gòn), tôi nghe giọng một phụ nữ trung niên: “Đàn bà đi trước. Đàn bà đi trước nghen. Mấy cậu thanh niên lùi lại. Các chị đi trước đi. Tụi nó không dám đánh mình đâu!”. Và đây là những người “đàn bà đi trước”!
Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire