lundi 4 juillet 2016

Thủ tục chận « Brexit » : Xin ý kiến Quốc hội Anh

Biểu tình chống Brexit ở Luân Đôn, 02/07/2016.

Văn phòng luật sư Mishcon De Reya loan báo đã tiến hành thủ tục đòi hỏi Quốc hội Anh phải có ý kiến về việc Anh Quốc ra hỏi Liên Hiệp Châu Âu (EU), trước khi chính thức khởi động cơ chế được dự kiến trong Hiệp ước Châu Âu. Hãng tin Reuters hôm nay 04/07/2016 cho biết như trên.
Văn phòng luật sư đặt tại Luân Đôn cho rằng chỉ khi nào Quốc hội ban hành một đạo luật, với sự đồng ý của cả Thượng và Hạ viện và được Hoàng gia phê chuẩn, mới có thể khởi động các thủ tục được quy định trong Điều 50 của Hiệp ước Lisboa về việc một quốc gia thành viên ra khỏi Liên Hiệp.


Trong thông cáo hôm qua, văn phòng luật Mishcon De Reya nói đưa ra yêu cầu trên nhân danh một nhóm thân chủ ẩn danh. Theo BBC, thì đó là các doanh nhân và giáo sư đại học.

Mishcon De Reya phản bác khẳng định của những người có trách nhiệm trong chính phủ, rằng kết quả cuộc trưng cầu dân ý hôm 23/6 với 52% số phiếu ủng hộ « Brexit », đòi ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu, là cơ sở luật pháp đủ để khỏi đưa ra bỏ phiếu tại Quốc hội.

Kasra Nouroozi, một trong những cổ đông của Mishcon De Reya tuyên bố : « Kết quả trưng cầu dân ý, về mặt luật pháp không mang tính bắt buộc, và như vậy việc nêu ra Điều 50 mà không có sự đồng ý của Quốc hội là bất hợp pháp ».

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20160704-thu-tuc-chan-%C2%AB-brexit-%C2%BB-xin-y-kien-quoc-hoi-anh

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire