mercredi 1 juillet 2015

Không trả được nợ cho IMF, Hy Lạp đưa ra đề nghị mới

Đăng ngày 01-07-2015

Hy Lạp đã không trả được món 1,5 tỉ euro cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) mà hạn chót là đến nửa đêm hôm qua 30/06/2015, và như vậy đã chấm dứt kế hoạch cứu trợ lần hai của quốc tế.
Nhưng hôm nay Athens cho biết đã gởi đến các chủ nợ một đề nghị mới, mong muốn có được thỏa thuận hỗ trợ khoảng 30 tỉ euro trong hai năm với Cơ chế Ổn định Châu Âu (MES), đồng thời tái cấu trúc nợ.

Từ Washington, thông tín viên Pierre- Yves Dugua nhận định :


« Trong 70 năm lịch sử của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Hy Lạp trở thành quốc gia phát triển đầu tiên không trả nợ đến hạn. Hy Lạp cũng phá kỷ lục về số tiền phải trả - chỉ có những nước bị chiến tranh tàn phá, bị khủng hoảng dữ dội như Afghanistan, Sudan hay Zimbabwe mới bị rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Bà Christine Lagarde, Tổng giám đốc IMF sẽ thông báo cho Hội đồng quản trị về việc Hy Lạp mất khả năng thanh toán và bối cảnh hiện nay : Athens đề nghị một kế hoạch cứu trợ mới. Đây là kế hoạch thứ ba trong vòng 5 năm qua, với các hỗ trợ tài chính và xét giảm số nợ phải trả trong hai năm, tổng cộng 29 tỉ euro.

Các Bộ trưởng Tài chính khu vực đồng euro sẽ xem xét đề nghị này trong những giờ sắp tới. Có vẻ yêu cầu của Hy Lạp khó thể được chấp thuận, vì hai lý do. Đầu tiên là Athens từ chối việc IMF tham gia đàm phán, thứ hai là châu Âu muốn chờ đợi kết quả trưng cầu dân ý vào Chủ nhật tới, hiện vẫn được duy trì.

Trong trường hợp người dân trả lời thuận tình với giải pháp của các chủ nợ, thì châu Âu sẽ có ưu thế trong việc thương lượng với chính quyền mới của Hy Lạp, có thể đáp ứng tốt hơn các đòi hỏi của Liên hiệp Châu Âu ».

Hy LạpChâu ÂuIMF Quỹ Tiền tệ Quốc tếđàm phán
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20150701-khong-tra-duoc-no-cho-imf-hy-lap-dua-ra-de-nghi-moi/ 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire