samedi 5 décembre 2015

Hội đồng Bảo an sắp họp về vi phạm nhân quyền tại Bắc Triều Tiên


Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ họp lại trong tháng 12 để nêu ra vấn đề Bắc Triều Tiên vi phạm nhân quyền. Phái đoàn Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc hôm 02/12/2015 loan báo như trên.
Chín thành viên Hội đồng Bảo an trong đó có Anh, Pháp, Mỹ đã kêu gọi tổ chức hội nghị này, trong một lá thư gởi đến đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, bà Samantha Power, sẽ là chủ tịch Hội đồng trong tháng 12. Bà Power tuyên bố : « Chúng tôi nghĩ rằng điều cốt yếu đối với Hội đồng Bảo an là nhấn mạnh đến các vụ vi phạm nhân quyền ở Bắc Triều Tiên, và về những gì có thể làm để thay đổi được tình hình ».


Hồi cuối tháng 11, Bắc Triều Tiên đã « thẳng thừng bác bỏ » một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc tố cáo các vụ vi phạm « một cách có hệ thống, phổ biến và hiển nhiên » về nhân quyền tại Nhà nước cộng sản này.

Nghị quyết đòi hỏi Bình Nhưỡng phải « đóng cửa ngay lập tức các trại tù chính trị », trả tự do vô điều kiện cho các tù nhân trên. Theo một ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc, có 100.000 tù nhân chính trị đang bị giam giữ trong những điều kiện vô nhân đạo.

Các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc thường bị Trung Quốc - đồng minh duy nhất của Bắc Triều Tiên - phủ quyết. Từ năm 2005 đến nay, hàng năm Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đều tố cáo các vụ vi phạm của chế độ độc tài cộng sản, nhưng không có hiệu quả.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20151204-hoi-dong-bao-an-sap-hop-ve-vi-pham-nhan-quyen-tai-bac-trieu-tien

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire