lundi 19 février 2018

Lưu Trọng Văn - Hà Nội học gì ở chính quyền đô thị Paris?Nhiều người dân đến nghe giới thiệu về dự án nối dài tuyến tramway T3 tại tòa thị chính quận 17 Paris. Ảnh Mairie 17e
Bộ Chính trị đồng ý cho Hà Nội xây dựng mô hình Chính quyền đô thị. Ông Sáng giám đốc sở Nội vụ Hà Nội đề xuất nên nghiên cứu, tham khảo mô hình đô thị của Paris để học hỏi.

Gã bật cười.

Thời buổi Thế giới phẳng, cái nhấp chuột làm Paris - Hà Nội cách 9.000 cây số có thể tường tận nhau.Sao lại có một ngài giám đốc một sở chuyên về cơ cấu tổ chức công quyền và nhân sự công quyền có thể giả ngơ, giả ngây lừa mị công chúng như vậy?

Chính quyền đô thị gì gì thì bản chất vẫn chỉ là chính quyền. Mà gì gì thì bản chất chính quyền của các đô thị văn minh dân chủ như Paris, Berlin...khác về cơ bản chính quyền đô thị theo mô hình cộng sản Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Hàn ở chỗ:

Người dân đô thị trực tiếp chọn lựa và trực tiếp bầu ra các lãnh đạo của Hội đồng đô thị và thị trưởng. Các Hội đồng đô thị và thị trưởng chịu sự giám sát duy nhất bởi luật pháp.

Hết.

Đồng chí Sáng hè, liệu đồng chí lên dự án cùng một đoàn lãnh đạo Hà Nội dùng tiền ngân sách tham quan nghiên cứu các thành phố Paris, Berlin có dám trình Bộ Chính trị rằng Hà Nội sẽ học tập chính quyền đô thị Paris, Berlin để người dân trực tiếp bầu thị trưởng và Hội đồng thành phố không?

FB LƯU TRỌNG VĂN 19.02.2018

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire