samedi 4 avril 2020

Bùi Chí Vinh - Chúng ta không đánh giặc bằng cờBùi Chí Vinh : Qua những vụ tàu Trung cộng liên tục đâm chìm tàu cá Việt Nam ở Biển Đông mới thấy rõ rằng chiến thuật “phát cờ ra trận” đã phá sản. Một đất nước ngày xưa từng có Yết Kiêu đánh chìm tàu giặc, ngày nay càng có người nhái đặc công thủy lẫn tàu ngầm mà không bảo vệ được ngư dân trước tàu hải cảnh Trung cộng là một sự điếm nhục đối với tiền nhân… 

CHÚNG TA KHÔNG ĐÁNH GIC BNG C
 
Phm giá con Rng cháu Tiên b dn đến chân tường
Tàu gi
c đâm xuyên tim T quc
Nh
ng tàu cá ngư dân tung lưới gi quê hương
M
i đến Hoàng Sa đã quay đu di ngượ


Dp qua mt bên chui m t “ngư dân là ch nhân mt nước”
“Bám bi
n ra khơi s được bo v an toàn”
Nh
ng con người ch được phát c mà trong tay không tc st
Liên t
c b chìm tàu trước nòng súng ngoi bang 

Ngư dân nào phi là món hàng thí nghim ngoi giao ca quý ngài Trung Quc – Vit Nam
Hôm qua “núi li
n núi, sông lin sông” hôm sau trao công hàm phn đi
Ng
ư dân chng cn quan tâm các trò chơi tráo tr ca vua quan
N
ước mt đi dương chưa bao gi gi d

Không phi t nhiên mà đt nước cong như hình cánh cung tuyt đi
M
i mũi tên C Loa bn ra đúc bng xương máu Lc Hng
N
ếu ai đó hèn nhát, đu hàng thì xin lui vào bóng ti
Đ
hi ngh Diên Hng “Sát Thát” gia Bin Đông ! 

BÙI CHÍ VINH 04.04.2020

Aucun commentaire:

Publier un commentaire