samedi 8 septembre 2018

Nguyễn Tiến Tường - Tiếng Việt « công nghệ » đang dạy trẻ em những gì ?Thôi thì việc phản biện công nghệ giáo dục của GS Đại, xin để các học giả, chuyên gia có đủ tư cách. Cả hội đồng thẩm định của Bộ Giáo dục Đào tạo nữa. Chúng ta chẳng qua cũng chỉ là kẻ ngoại đạo, là đối tượng thụ hưởng học thuật. Cho dù ủng hộ hay bài bác nó. Coi như, chúng ta không đủ năng lực và thẩm quyền để tranh luận.

Không nói về âm vị hay học thuật cao siêu gì nữa cả. Hãy nhìn những câu chuyện mà sách Tiếng Việt công nghệ lớp 1 dạy cho con em các bạn. Một đứa trẻ 7 tuổi, độ tuổi định hình nhân cách sẽ tiếp nạp những câu chuyện này. 

Cá nhân tôi thật sự hoảng hốt và không thể tin được, đây là những câu chuyện để dạy trẻ con. 

Mánh mung, lươn lẹo, trí trá, phản trắc... đều đủ cả. Đương nhiên đây là chưa thống kê đủ. Cả cuốn sách rất nhiều vấn đề. 

Tôi thật sự sợ hãi. Rằng một ngày những đứa trẻ thụ hưởng những câu chuyện này tát thẳng vào mặt cha mẹ mình!

NGUYỄNTIẾN TƯỜNG 04.09.2018 (Tựa do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Publier un commentaire