mardi 5 janvier 2016

Luật Báo chí Ba Lan : Vacxava bị kiện lên Hội đồng Châu Âu

Mới chỉ hai tháng cầm quyền, đảng bảo thủ PiS của ông J. Kaczynski (giữa) liên tục bị phản đối là đã đưa ra nhiều đạo luật phản dân chủ.

Hiệp hội Nhà báo Châu Âu (EFJ), Liên minh Nhà báo Quốc tế (IFJ), Liên minh Nhà báo Châu Âu, và Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) ngày 04/01/2016 đã nộp đơn kiện lên Hội đồng Châu Âu về đạo luật gây tranh cãi vừa được thông qua tại Vacxava. Theo các tổ chức nói trên, tự do báo chí của Ba Lan đang bị đe dọa. 
Lá đơn nhấn mạnh, đạo luật vừa được Vacxava thông qua vào cuối năm đã « hủy bỏ các bảo đảm cho sự độc lập của các đài truyền hình và đài phát thanh công ».


Bốn tổ chức trên kêu gọi đảng bảo thủ Luật pháp và Công lý (PiS) đang cầm quyền tại Ba Lan nên từ bỏ ngay đạo luật về truyền thông vừa được Quốc hội lưỡng viện Ba Lan thông qua vào hai ngày 30 và 31/12/2015. Theo các hiệp hội bảo vệ tự do báo chí, « đạo luật trao cho Bộ trưởng Tài chính độc quyền bổ nhiệm hay cách chức tất cả các thành viên Hội đồng quản trị của các đài truyền hình và đài phát thanh nhà nước ở Ba Lan, khiến những người này phải hoàn toàn lệ thuộc vào ơn mưa móc của chính phủ ».

Lá đơn được đưa lên trang cảnh báo của Hội đồng Châu Âu về vấn đề bảo vệ báo chí và an toàn của các nhà báo. Theo quy định, một khi lời cảnh báo được đăng lên, Hội đồng Châu Âu sẽ gởi đến chính quyền nước liên quan và yêu cầu phải trả lời ; như vậy các định chế châu Âu có thể phản ứng công khai hoặc khởi đầu đối thoại với chính quyền.

Hội đồng Châu Âu là tổ chức tập hợp 47 Nhà nước thành viên.

Việc thông qua luật mới nhằm giúp chính quyền Ba Lan kiểm soát toàn bộ các đơn vị truyền thông nhà nước, đã gây phẫn nộ trong dư luận quốc tế và khiến Bruxelles quan ngại. Ủy ban Châu Âu sẽ tổ chức tranh luận về tình hình Nhà nước pháp quyền tại Ba Lan vào ngày 13/01/2016.

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20160105-luat-bao-chi-ba-lan-vacxava-bi-len-hoi-dong-chau-au

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire