mardi 10 mars 2020

Nguyễn Thông - Ối giời, viện !


Nhìn cái cơ ngơi trụ sở Viện hàn lâm Khoa học Xã hội hoành tráng như thế này, mới thấy thương các tầng lớp dân đen nộp thuế vào ngân sách cho các bố ấy tiêu, tung tẩy đi đây đi đó, tổ chức hội nghị hội thảo, nghiên kíu này nọ văng thiên địa.

Nhẽ ra, nó chỉ là cái viện cũng đã quá lắm rồi nhưng các quan cai trị xứ ta thích nổ, thích vênh váo, cứ phải lập viện hàn nâm lày lọ, thế mới oai, mới sướng, mới xứng tầm...

Tên kêu thì dinh cơ nhà cửa cũng phải to rộng, ra vào mới thênh thang. Đã có thằng dân đóng góp, tội gì không tiêu pha xả láng.

Chỉ có điều, chả biết nó làm được cái gì cho dân cho nước này, hay chỉ tập trung nghiên cứu lý luận về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, về thời kỳ quá độ đếch biết đến bao giờ mới chấm dứt. 

Không biết lúc này sáu tỉnh miền Tây Nam Bộ đang khô hạn chết khát, phải xin từng thùng nước sinh hoạt, dân phải ly hương tha phương cầu thực, chỉ còn biết trông vào trời, nó có biết không. Dịch Cô Vít chưa là gì đâu.

Đây chỉ là một trong muôn ngàn sự phung phí vén tay áo đốt nhà táng giấy ở An Nam mà thôi.

Hỡi các quan cai trị ngồi trong dinh thự công sở hoành tráng máy lạnh đủ tiện nghi, hãy nhẩm đọc câu thơ xưa mỗi khi bệ vệ ngồi vào ghế: 

Cửa son rượu thịt để ôi
Bao người chết đói xương phơi trắng đường.

NGUYỄN THÔNG 10.03.2020

Aucun commentaire:

Publier un commentaire